Site Loader

Relawan Resik2 Masjid

R3M

Sinau dadi wong apik

Profil

R3M

Relawan Resik Resik Masjid (R3M) adalah gerakan bersih bersih masjid yang di inisiati oleh bererapa aktifis masjid yang mempunyai visi dan misi yang sama diklaten yang bersama sama untuk bersihkan masjid dari resik resik masjid, memakmurkan masjid serta membuat kegiatan kegiatan dimasjid yang perlu untuk didukung secara apapun (selengkapnya…)

Galeri